Условия за ползване

Настоящите Общи условия („Споразумение“) уреждат условията, при които можете да използвате и имате достъп до Moonstats.com („Сайтът“). Чрез достъп до или използване на Сайта вие по този начин представяте, гарантирате и се ангажирате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате да се обвързвате с условията на това споразумение, като по този начин ги правите обвързващо споразумение между вас и нас, независимо дали сте регистриран или не потребител на нашия сайт.

Настоящото споразумение се прилага за всеки посетител, потребител и други, които имат достъп или използват Сайта („Потребител (и)“).

Общи условия

Настоящото споразумение, заедно с Политиката за поверителност и всички други правни съобщения, публикувани от Moonstats.com на Сайта представлява цялото споразумение между Вас и Moonstats.com относно използването на Сайта. Ако някоя от разпоредбите на настоящото споразумение се счита за недействителна от компетентен съд, недействителността на такава разпоредба не засяга валидността на останалите разпоредби на настоящото споразумение, които остават в пълна сила и действие. Никое отказване от който и да е срок от настоящото споразумение не се счита за допълнително или продължаващо отказване от този срок или друг срок, и Moonstatsневъзможността .com да отстоява някакво право или разпоредба по настоящото споразумение не представлява отказ от такова право или разпоредба. Moonstats.com е само за информационни цели, така че нищо на този сайт не представлява съвет или препоръка, нито установява договорни отношения.

Защита на данните

Защитата на вашата лична информация е много важна за нас. Ето защо ние предприемаме подходящи действия за защита на личната информация на Потребителите, събрани, съхранявани или използвани от нас. Преди да се съгласите с настоящото споразумение, моля, прочетете нашата Политика за поверителност, за да разберете как се обработва вашата лична информация при достъп до нашия сайт, която такава Политика за поверителност е включена тук от referenв това споразумение.

Права на собственост

Потребителят има право да използва само съдържанието, налично в Moonstats.com портал за строго лични и нетърговски цели, като е изрично забранено да публикува, възпроизвежда, разпространява, разпространява или по какъвто и да е друг начин прави съдържанието достъпно за трети страни за маркетингови цели, като например предоставянето им на друг уебсайт , онлайн услуга или в хартиени копия. Всяка трансформация на съдържанието без предварителното писмено разрешение на Moonstats.com също е забранено.

Връзки към други сайтове
Сайтът може да съдържа връзки и референцииrences към други уебсайтове. Можем от време на време по свое усмотрение да добавяме или премахваме връзки към други уебсайтове. Тези връзки са предоставени за ваше удобство и достъпът до такива уебсайтове е на ваш риск. Препоръчваме ви да прегледате условията за използване, политиката за поверителност и други политики или отказ от отговорност, предоставени на този уебсайт, преди каквото и да е използване. Ние не преглеждаме, одобряваме, наблюдаваме, одобряваме, гарантираме или правим каквото и да било представяне по отношение на такива уебсайтове. В никакъв случай няма да носим отговорност за информацията, съдържаща се в такива уебсайтове, техните практики или за вашето използване или невъзможност за използване на такива уебсайтове. Вие изрично ни освобождавате от всякаква отговорност, произтичаща от използването на уебсайт на трети страни.

Ограничение на отговорността
Moonstats.com полага разумни усилия, за да гарантира, че информацията, достъпна на Сайта, е точна по всяко време. Не можем обаче да гарантираме, че такава информация ще бъде без грешки и не можем да носим отговорност за услугите, предлагани от нас като агенти за трети страни, или за какъвто и да е аспект на отношенията между вас и тази трета страна. Moonstats.com не поема отговорност за грешки и пропуски и си запазва правото да променя информацията, спецификациите и описанията на всяко изброено съдържание. Без да се прави дерогация от гореизложеното, се приема и разбира, че Сайтът се предоставя на принципа „Какъвто е” и „с всички грешки” и без каквато и да било гаранция или условие, изрично или подразбиращо се. Moonstats.com не носи отговорност за евентуални загуби или щети, преки или непреки, претърпени от който и да е потребител във връзка с информацията, съдържаща се в този Сайт. Moonstats.com освен това не прави изявления относно годността за определена цел на който и да е продукт или услуга, посочени на Сайта. Moonstats.com не дава гаранция, че която и да е услуга, спомената на Сайта, ще отговори на вашите очаквания или че данните и съдържанието, получени чрез него, ще бъдат точни, надеждни илиrent, или че горепосочената услуга ще бъде достъпна непрекъснато, сигурно или без грешки. Вие признавате и се съгласявате да използвате който и да е продукт или услуга, посочени в Moonstats.com е по ваша собствена преценка и единствен риск.

Модификации на настоящото споразумение
Moonstats.com си запазва правото по всяко време и от време на време да променя или прекратява, временно или окончателно, Сайта със или без да Ви уведоми. Вие се съгласявате с това Moonstats.com не носи отговорност пред вас или пред трета страна за каквито и да било модификации, спиране или прекратяване на сайта. В допълнение, Moonstats.com може да променя условията на настоящото споразумение по всяко време. Ако направим промени в условията на настоящото споразумение, ще публикуваме изменената версия на настоящото споразумение на сайта. Препоръчваме ви да посещавате често нашия сайт, за да определите дали са приложени промени в това споразумение. Продължаването на използването на Сайта след такава промяна представлява приемането на новите условия на настоящото споразумение.