Pogoji uporabe

Ti pogoji in določila (»sporazum«) urejajo pogoje, pod katerimi lahko uporabljate in dostopate do njih Moonstats.com (»Spletno mesto«). Z dostopom do spletnega mesta ali njegovo uporabo izjavljate, jamčite in se zavezujete, da ste prebrali, razumeli in se strinjate, da vas zavezujejo pogoji te pogodbe, zaradi česar so zavezujoči sporazum med vami in nami, ne glede na to, ali ste registrirani ali ne uporabnik našega spletnega mesta.

Ta pogodba velja za vsakega obiskovalca, uporabnika in druge, ki dostopajo do spletnega mesta ali ga uporabljajo (»uporabniki«).

Splošni pogoji

Ta pogodba, skupaj s politiko zasebnosti in drugimi pravnimi obvestili, ki jih je objavil Moonstats.com na spletnem mestu predstavlja celoten dogovor med vami in Moonstats.com v zvezi z uporabo spletnega mesta. Če sodišče s pristojnim sodiščem katero koli določbo tega sporazuma šteje za neveljavno, neveljavnost take določbe ne vpliva na veljavnost preostalih določb tega sporazuma, ki ostanejo v polni veljavi in ​​veljavi. Nobena odpoved kateremu koli pogoju tega sporazuma se ne šteje za nadaljnjo ali nadaljnjo odpoved takemu ali kateremu koli drugemu pogoju in Moonstats.com, če ne uveljavi nobene pravice ali določbe po tej pogodbi, ne pomeni odpovedi tej pravici ali določbi. Moonstats.com je samo v informativne namene, zato nič na tem spletnem mestu ne predstavlja nasvetov ali priporočil niti ne vzpostavlja nobenega pogodbenega razmerja.

Varstvo podatkov

Zaščita vaših osebnih podatkov je za nas zelo pomembna. Zato z ustreznimi ukrepi zaščitimo osebne podatke uporabnikov, ki smo jih zbrali, shranili ali uporabili. Preden se strinjate s to pogodbo, preberite našo Pravilnik o zasebnosti, da boste razumeli, kako se z vašimi osebnimi podatki ravna pri dostopu do našega spletnega mesta, ki ga ta politika zasebnosti vključujerenv ta sporazum.

Lastninske pravice

Uporabnik je pooblaščen samo za uporabo vsebin, ki so na Moonstats.com portalu za izključno osebne in nekomercialne namene, ker je izrecno prepovedano objavljati, razmnoževati, razširjati, distribuirati ali na kakršen koli drug način dati vsebino na voljo tretjim osebam za tržne namene, na primer dajanje na voljo na drugem spletnem mestu , spletna storitev ali v papirni kopiji. Vsaka sprememba vsebine brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Moonstats.com je tudi prepovedan.

Povezave do drugih spletnih mest
Spletno mesto lahko vsebuje povezave in referencerences na druga spletna mesta. Občasno lahko po lastni presoji dodamo ali odstranimo povezave do drugih spletnih mest. Te povezave so na voljo za vaše udobje in dostop do takšnih spletnih mest je na lastno odgovornost. Priporočamo vam, da pred kakršno koli uporabo pregledate pogoje uporabe, politiko zasebnosti in druge pravilnike ali zavrnitve odgovornosti na tem spletnem mestu. V zvezi s takšnimi spletnimi mesti ne pregledujemo, ne odobravamo, ne spremljamo, ne podpiramo, ne jamčimo in ne predstavljamo nobenih predstavitev. V nobenem primeru ne bomo odgovorni za informacije, ki jih vsebujejo taka spletna mesta, njihove prakse ali za vašo uporabo ali nezmožnost uporabe takšnih spletnih mest. Izrecno nas razbremenite odgovornosti, ki izhaja iz vaše uporabe katere koli tretje strani.

Omejitev odgovornosti
Moonstats.com si razumno prizadeva zagotoviti, da so informacije, ki so na voljo na spletnem mestu, vedno točne. Vendar ne moremo jamčiti, da bodo takšne informacije brez napak in ne bomo odgovorni za storitve, ki jih ponujamo kot zastopniki za tretje osebe, ali za kateri koli vidik odnosa med vami in to tretjo osebo. Moonstats.com ne prevzema odgovornosti za morebitne napake in opustitve in si pridržuje pravico do sprememb informacij, specifikacij in opisov katere koli navedene vsebine. Brez odstopanja od zgoraj navedenega se strinjamo in razumemo, da je spletno mesto na voljo "kakršno je" in "z vsemi napakami" ter brez kakršnih koli garancij ali kakršnih koli pogojev, bodisi izrecnih bodisi implicitnih. Moonstats.com ni odgovoren za morebitno neposredno ali posredno izgubo ali škodo, ki jo utrpi kateri koli uporabnik v zvezi z informacijami na tem spletnem mestu. Moonstats.com nadalje ne daje nobene izjave o ustreznosti katerega koli izdelka ali storitve, omenjene na spletnem mestu, za določen namen. Moonstats.com ne jamči, da bo katera koli storitev, omenjena na spletnem mestu, izpolnila vaša pričakovanja ali da bodo podatki in vsebina, pridobljena prek nje, točni, zanesljivi alirent ali da bo zgoraj omenjena storitev na voljo neprekinjeno, varno ali brez napak. Strinjate se in se strinjate, da uporabljate kateri koli izdelek ali storitev, omenjeno v Moonstats.com po lastni presoji in na lastno odgovornost.

Spremembe tega sporazuma
Moonstats.com si pridržuje pravico, da kadar koli in občasno spremeni ali prekliče, začasno ali trajno, spletno mesto z obvestilom ali brez vas. S tem se strinjate Moonstats.com ne bo odgovoren vam ali nobeni tretji osebi za kakršne koli spremembe, začasne ustavitve ali ukinitev spletnega mesta. Poleg tega Moonstats.com lahko kadar koli spremeni pogoje te pogodbe. Če bomo spremenili pogoje te pogodbe, bomo spremenjeno različico te pogodbe objavili na spletnem mestu. Priporočamo vam, da pogosto obiskujete naše spletno mesto in ugotovite, ali so bile uvedene kakršne koli spremembe te pogodbe. Vaša nadaljnja uporaba spletnega mesta po kakršni koli takšni spremembi pomeni, da sprejemate nove pogoje te pogodbe.