Villkor

Dessa villkor ("avtal") reglerar de villkor som du kan använda och få tillgång till Moonstats.com ("webbplatsen"). Genom att komma åt eller använda webbplatsen intygar du, garanterar och förbinder dig att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av villkoren i detta avtal och därigenom göra dem till ett bindande avtal mellan dig och oss, oavsett om du är registrerad eller inte användare av vår webbplats.

Detta avtal gäller för varje besökare, användare och andra som besöker eller använder webbplatsen ("Användare").

Allmänna

Detta avtal, tillsammans med sekretesspolicyn och andra juridiska meddelanden som publiceras av Moonstats.com på webbplatsen ska utgöra hela avtalet mellan dig och Moonstats.com angående användning av webbplatsen. Om någon bestämmelse i detta avtal bedöms ogiltig av en domstol med behörig jurisdiktion ska ogiltigheten av sådan bestämmelse inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna i detta avtal, som förblir i full kraft och verkan. Inget avstående från någon bestämmelse i detta avtal ska betraktas som ett ytterligare eller fortlöpande avstående från en sådan period eller någon annan term, och Moonstats.com: s underlåtenhet att hävda någon rättighet eller bestämmelse enligt detta avtal ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Moonstats.com är endast i informationssyfte, så ingenting på denna webbplats utgör råd eller rekommendation och det upprättar inte heller något avtalsförhållande.

Dataskydd

Skyddet av din personliga information är mycket viktigt för oss. Därför vidtar vi lämpliga åtgärder för att skydda personlig information om användare som samlas in, lagras eller används av oss. Innan du godkänner detta avtal, läs vår sekretesspolicy för att förstå hur din personliga information hanteras när du besöker vår webbplats, vilken sådan integritetspolicy härmed införlivas av referendetta avtal.

Äganderätt

Användaren har endast rätt att använda innehållet som finns på Moonstats.com-portalen för strikt personliga och icke-kommersiella ändamål, som uttryckligen förbjuds att publicera, reproducera, sprida, distribuera eller på annat sätt göra innehållet tillgängligt för tredje part för marknadsföringsändamål, såsom att göra det tillgängligt på en annan webbplats , onlinetjänst eller i papperskopior. Varje omvandling av innehållet utan föregående skriftligt tillstånd från Moonstats.com är också förbjudet.

Länkar till andra webbplatser
Webbplatsen kan innehålla länkar och references till andra webbplatser. Vi kan, från tid till annan, efter eget gottfinnande lägga till eller ta bort länkar till andra webbplatser. Dessa länkar tillhandahålls för din bekvämlighet och tillgång till sådana webbplatser sker på egen risk. Du uppmanas att granska användarvillkoren, sekretesspolicyn och andra policyer eller ansvarsfriskrivningar som tillhandahålls på denna webbplats innan du använder dem. Vi granskar inte, godkänner, övervakar, godkänner, garanterar eller gör några uttalanden med avseende på sådana webbplatser. Under inga omständigheter kommer vi att vara ansvariga för informationen på sådana webbplatser, deras praxis eller för din användning av eller oförmåga att använda sådana webbplatser. Du befriar oss uttryckligen från allt ansvar som följer av din användning av tredje parts webbplats.

Ansvarsbegränsning
Moonstats.com använder rimliga ansträngningar för att säkerställa att den information som finns på webbplatsen alltid är korrekt. Vi kan dock inte garantera att sådan information är felfri och vi kan inte vara ansvariga för tjänster som erbjuds av oss som ombud för tredje part eller för någon aspekt av förhållandet mellan dig och den tredje parten. Moonstats.com tar inget ansvar för fel och utelämnanden och förbehåller sig rätten att ändra information, specifikationer och beskrivningar av listat innehåll. Utan att göra undantag från det föregående är det överenskommet och förstått att sajten tillhandahålls på "som det är" och "med alla fel", och utan garanti eller villkor av något slag, varken uttryckligt eller underförstått. Moonstats.com ansvarar inte för eventuell förlust eller skada, direkt eller indirekt, som någon användare har lidit i förhållande till informationen på denna webbplats. Moonstats.com ger inte heller några uttalanden om lämpligheten för ett visst syfte för någon produkt eller tjänst som hänvisas till på webbplatsen. Moonstats.com lämnar ingen garanti för att någon tjänst som nämns på webbplatsen uppfyller dina förväntningar, eller att data och innehåll som erhållits genom den kommer att vara korrekt, pålitlig eller nurent, eller att den ovan nämnda tjänsten kommer att finnas tillgänglig utan avbrott, säker eller felfri basis. Du erkänner och samtycker till att använda någon produkt eller tjänst som nämns på Moonstats.com är efter eget gottfinnande och på egen risk.

Ändringar av detta avtal
Moonstats.com förbehåller sig rätten när som helst och då och då att ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, webbplatsen med eller utan meddelande till dig. Du håller med om det Moonstats.com är inte ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, avstängning eller upphörande av webbplatsen. Dessutom, Moonstats.com kan när som helst ändra villkoren i detta avtal. Om vi ​​ändrar villkoren i detta avtal kommer vi att publicera den ändrade versionen av detta avtal på webbplatsen. Vi uppmuntrar dig att ofta besöka vår webbplats för att avgöra om några ändringar i detta avtal har genomförts. Din fortsatta användning av webbplatsen efter en sådan ändring utgör ditt godkännande av de nya villkoren i detta avtal.