ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (“ ข้อตกลง”) ควบคุมข้อกำหนดที่คุณอาจใช้และเข้าถึง Moonstats.com ("ไซต์") โดยการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณได้รับรองรับประกันและรับรองว่าคุณได้อ่านทำความเข้าใจและตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ข้อตกลงที่มีผลผูกพันระหว่างคุณกับเราไม่ว่าคุณจะจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม ผู้ใช้เว็บไซต์ของเรา

ข้อตกลงนี้ใช้กับผู้เยี่ยมชมผู้ใช้และคนอื่น ๆ ที่เข้าถึงหรือใช้งานไซต์ (“ ผู้ใช้”)

เงื่อนไขทั่วไป

ข้อตกลงนี้พร้อมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและประกาศทางกฎหมายอื่น ๆ ที่เผยแพร่โดย Moonstats. com บนเว็บไซต์จะถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ Moonstats. com เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ หากบทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงนี้ถือว่าไม่ถูกต้องโดยศาลที่มีเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจความเป็นโมฆะของข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องของข้อกำหนดที่เหลืออยู่ของข้อตกลงนี้ซึ่งจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ การสละสิทธิ์ในข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ต่อไปหรือต่อไปสำหรับข้อกำหนดดังกล่าวหรือข้อกำหนดอื่นใดและ Moonstats. com 'ไม่สามารถยืนยันสิทธิ์หรือข้อกำหนดใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือข้อกำหนดดังกล่าว Moonstats. com มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นดังนั้นไม่มีสิ่งใดในไซต์นี้ที่ถือเป็นคำแนะนำหรือคำแนะนำและไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ตามสัญญาใด ๆ

การคุ้มครองข้อมูล

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเรา ดังนั้นเราจึงดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่รวบรวมจัดเก็บหรือใช้โดยเรา ก่อนที่จะยอมรับข้อตกลงนี้โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเพื่อทำความเข้าใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการจัดการอย่างไรเมื่อเข้าถึงไซต์ของเราซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวจะรวมอยู่ในที่นี้renสิ้นสุดในข้อตกลงนี้

กรรมสิทธิ์

ผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้ใช้เฉพาะเนื้อหาที่มีอยู่ในไฟล์ Moonstats. com พอร์ทัลเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ถูกห้ามอย่างชัดแจ้งในการเผยแพร่ทำซ้ำเผยแพร่แจกจ่ายหรือในทางอื่นใดทำให้เนื้อหาสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลที่สามเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดเช่นการทำให้เนื้อหาเหล่านี้พร้อมใช้งานบนเว็บไซต์อื่น บริการออนไลน์หรือในรูปแบบกระดาษ การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Moonstats. com ก็ห้ามเช่นกัน

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ
ไซต์อาจมีลิงก์และการอ้างอิงrences ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ในบางครั้งเราอาจเพิ่มหรือลบลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว ลิงก์เหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและการเข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง คุณควรตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานนโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายหรือข้อจำกัดความรับผิดชอบอื่น ๆ ที่ให้ไว้ในเว็บไซต์เหล่านี้ก่อนการใช้งานใด ๆ เราไม่ตรวจสอบอนุมัติตรวจสอบรับรองรับประกันหรือให้การรับรองใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ดังกล่าว เราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าวการปฏิบัติของพวกเขาหรือการที่คุณใช้หรือไม่สามารถใช้เว็บไซต์ดังกล่าวได้ คุณปลดเราอย่างชัดเจนจากความรับผิดใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

ข้อจำกัดความรับผิด
Moonstats. com ใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่มีอยู่บนเว็บไซต์นั้นถูกต้องตลอดเวลา อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะปราศจากข้อผิดพลาดและเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อบริการที่เรานำเสนอในฐานะตัวแทนสำหรับบุคคลที่สามหรือในแง่มุมใด ๆ ของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับบุคคลที่สามนั้น Moonstats. com ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดและการละเว้นใด ๆ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้อกำหนดและคำอธิบายของเนื้อหาที่ระบุไว้ โดยไม่ได้รับความเสียหายจากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นที่ยอมรับและเข้าใจว่าเว็บไซต์มีให้ตามพื้นฐาน "ตามสภาพ" และ "ด้วยความผิดพลาดทั้งหมด" และไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย Moonstats. com ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมที่ได้รับความเดือดร้อนจากผู้ใช้ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่มีอยู่ในไซต์นี้ Moonstats. com เพิ่มเติมไม่ให้การรับรองเกี่ยวกับความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะของผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่อ้างถึงบนไซต์ Moonstats. com ไม่รับประกันว่าบริการใด ๆ ที่กล่าวถึงบนเว็บไซต์จะเป็นไปตามความคาดหวังของคุณหรือข้อมูลและเนื้อหาที่ได้รับจากข้อมูลนั้นจะถูกต้องเชื่อถือได้หรือ current หรือบริการที่กล่าวถึงข้างต้นจะพร้อมใช้งานโดยไม่ถูกขัดจังหวะปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาด คุณรับทราบและยอมรับว่าใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่อ้างถึง Moonstats. com ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคุณและความเสี่ยง แต่เพียงผู้เดียว

การแก้ไขข้อตกลงนี้
Moonstats. com ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยุติเว็บไซต์ชั่วคราวหรือถาวรเป็นครั้งคราวโดยมีหรือไม่แจ้งให้คุณทราบ คุณยอมรับว่า Moonstats. com จะไม่รับผิดต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามสำหรับการแก้ไขการระงับหรือการยุติเว็บไซต์ นอกจากนี้ Moonstats. com อาจแก้ไขข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลา หากเราทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของข้อตกลงนี้เราจะโพสต์ข้อตกลงฉบับแก้ไขเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ เราขอแนะนำให้คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราบ่อยๆเพื่อตรวจสอบว่ามีการนำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อตกลงนี้ไปใช้หรือไม่ การใช้งานไซต์ต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดใหม่ของข้อตกลงนี้